קולקצית אביב חדשה *משלוח חינם מעל 400 ש”ח

 

קולקצית אביב חדשה *משלוח חינם מעל 400 ש”ח

 

תקנון

בית » תקנון

תקנון מיכל אמה

ברוכים הבאים לאתר www.michalemma.com אתר זה מוגש ללקוחותינו, במסגרת מאמצינו לקדם ולייעל את השירות. אנא קראו בתשומת לב תקנון זה מפעם לפעם, שכן עשויים לחול בו שינויים.  אנא שימו לב כי עצם השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי תקנון זה המפורט להלן. 
 1. בכל שאלה ניתן לפנות לשרות הלקוחות שלנו בטלפוןinfo@michalemma.com 03-5601771 . שרות הלקוחות נועד לסייע לכם ולתת מענה לבעיות הקשורות בשימוש באתר ולפניות הנוגעות להזמנות באתר.
 2. אתר www.michalemma.com הינו חנות אינטרנט במסגרתה מתבצעות מכירות בגדים ואביזרי אופנה (להלן: “michal emma” או “האתר”). האתר מנוהל ע”י לפאר בע”מ ח.פ 511417222 מרחוב תובל 15, רמת גן (להלן: “michal emma במסגרת מאמציה לקדם ולייעל את השירות המוענק ללקוחותיה. 
 3. כל אדם או חברה המבצע/ת פעולה כלשהי באתר, לרבות אדם המבצע רכישה (להלן: “הלקוח”), מצהיר בעצם ביצוע הפעולה באתר כי קרא תקנון זה, כי הינו מסכים להוראותיו ולכך שתהליך הרכישה ב-מיכל אמה יהא כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד מיכל אמה ו/או מי מטעמה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מעובדיה ו/או מי מחברות הבת שלה, למעט טענות הקשורות בהתחייבות מפורשת של מיכל אמה על פי תקנון זה.
 4. השירות שניתן במסגרת מיכל אמה מוענק בתחומי מדינת ישראל והכל באזורים מסוימים בלבד המוגדרים מעת לעת על ידי מיכל אמה לפי שיקול דעתה הבלעדי (להלן: “אזור השירות”).
 5. מיכל אמה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ”י שקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן. ללקוח לא יהיו כל טענות כלפי מיכל אמה בגין שינוי כאמור. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן ב-מיכל אמה לראשונה, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן. 
 6. מיכל אמה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת את פעילות מיכל אמה וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן.
 7. תוכן האתר ותקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. ההתייחסות הינה לשני המינים כאחד. בכל מקום בו מנוסח תוכן האתר ו/או תקנון זה בלשון יחיד ההתייחסות הינה ליחיד ו/או לרבים לפי העניין.

 “המוצרים”

 מוצרי ביגוד ומוצרי צריכה אחרים הנמכרים מעת לעת בחנויות של מיכל אמה ואשר מועד אספקתם התבקשה על ידי הלקוח בעת מילוי ההזמנה, בכפוף לאמור בתקנון זה בפרק שכותרתו “אספקה”. 

 1. שמות המוצרים יופיעו במסגרת רשימות שתוצגנה באתר (להלן: “רשימת המוצרים”). 
 2. מיכל אמה אינה מחויבת, בכל דרך שהיא, לקיום מגוון כלשהו של מוצרים ב- מיכל אמה. החברה רשאית לשנות בכל עת איזה מהמוצרים המוצגים ברשימת המוצרים באתר, להחליף איזה מהמוצרים ברשימה או להוציא איזה מהמוצרים מהרשימה הנ”ל.
 3. אופן הצגת המוצרים ב- מיכל אמה יקבע על ידי החברה עצמה מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי. יובהר כי תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את מיכל אמה.
 4. החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע והמוצג באתר, יהיה המידע השלם והמדוייק ביותר אולם מובהר כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והחברה לא תשא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או הקשורה אליה
 5. הנהלת האתר רשאית בכל עת להציע מבצעים והטבות והיא רשאית בכל עת להפסיק ולהחליף אותם, בלא כל צורך לתת על כך הודעה מוקדמת.


המחירים 

 1. מחירי המוצרים שיפורסמו ב- מיכל אמה הינם מחירי המוצרים כפי שעודכנו לאחרונה לפני מועד ביקור הלקוח באתר מיכל אמה ו/או במועד הקלדת ההזמנה ואישורה על ידי הלקוח באתר, לפי המאוחר. מיכל אמה תהא רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם ללא קשר למועד הביקור ו/או ביצוע ההזמנה על ידי הלקוח. 
 2. בכל הנוגע למכירות מיכל אמה המתבצעות באמצעות הטלפון או אתר האינטרנט, בין אם המוצרים נושאים תו מחיר המוטבע עליהם ובין אם לאו, מחירי המוצרים הנמכרים ב- מיכל אמה אינם תואמים בהכרח למחירי המוצרים הנמכרים בסטודיו החברה מהם נאספים המוצרים לצורך אספקתם ללקוח. בכל מקרה יחייב המחיר המצוין על גבי החשבון, שהוא מחיר מיכל אמה ולא המחיר המופיע (אם מופיע) על תו מחיר כלשהו המוטבע על המוצר. ללקוח המבקש לרכוש מוצרים באמצעות הטלפון תעמוד האפשרות שמחירי המוצרים יוקראו לו על פי בקשתו. מחירי המוצרים מפורטים גם באתר האינטרנט וניתנים לבירור לפני ההזמנה. המחירים הקובעים לצורך השלמת הרכישה, על פיהם ייגבה סכום הרכישה, הינם המחירים שיהיו במסגרת ההזמנה, כפי שיופיעו באתר מיכל אמה כאמור לעיל
 3. מחירי המוצרים כוללים מס ערך מוסף (מע”מ).


ביצוע הרכישה באתר

 1. הוספת מוצרים בודדים ו/או טעינת רשימת מוצרים תיצור את סל הקניות שהלקוח מבקש לרכוש וזאת מתוך מגוון המוצרים המוצגים באתר או ברשימות האישיות של הלקוח.
 2. סיום הרכישה, בתום מילוי הסל, יבוצע בלחיצה על כפתור “לתשלום” או “לתשלום בקופה”. על הלקוח יהיה להזין את הפרטים המבוקשים בתהליך סגירת ההזמנה. בסיום התהליך יתקבל דף המציג את פרטי ההזמנה ומספר הזמנה ייחודי שיהווה אסמכתא לשליחת הזמנה. 
 3. בעת מילוי הפרטים הנדרשים, כאמור לעיל, יוכל הלקוח לציין במקום המתאים כי הוא מסכים שהמוצרים המוזמנים יושארו בסמוך לדלת המען לאספקה או במקום מבוקש אחר על ידו, למקרה שבעת מועד האספקה לא יהא הלקוח או מי מטעמו נוכח במקום, וזאת באחריות הלקוח בלבד. במקרה בו הלקוח לא ייתן את הסכמתו להשארת המוצרים כאמור, אזי המוצרים יוחזרו לחנות. במקרה כזה, הבאת המוצרים בשנית תחייב את הלקוח בתשלום נוסף של דמי שירות. יודגש כי לקוח המבקש כי המוצרים יושארו ליד הדלת עושה זאת על אחריותו המלאה ולא יוכל לבוא בטענות ו/או בתביעות ו/או בדרישות כלשהן ל- מיכל אמה, לרבות אך לא רק, במקרה של גניבת המוצרים, ויחויב במלוא סכום הקניה והמשלוח. 
 4. הלקוח מצהיר כי ידוע לו שאבטחת המידע המוזן לאתר נעשית באמצעות תוכנת אבטחה SSL הנהוגה באתרי מסחר אלקטרוני כדוגמת מיכל אמה וכן באמצעות סיסמה שהלקוח מתבקש להקליד בשלב הכניסה ל”דף הקופה”. 
 5. מיכל אמה שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישות במיכל אמה וזאת ללא צורך במתן נימוקים כלשהם לקבלת החלטה כאמור.מובהר כי שירות מיכל אמה אינו מהווה הצעה בלתי הדירה למכירת מוצרים. קבלת הזמנה מאת הלקוח לרכישת מוצרים תהווה הצעה של הלקוח לרכישתם וקבלת ההצעה תתבצע באמצעות אספקה בפועל של המוצרים, בכפוף למלאי הקיים במועד האספקה ובהתאם להוראות תקנון זה.

 

התשלום

 1. התשלום בגין קנייה באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי, השייך ללקוח המזמין ואשר פרטי זהותו תואמים את הנתונים שהוזנו למערכת בדף “פרטי לקוח”. ככל שיבחר הלקוח להשתמש בכרטיס אשראי אחר, יזין את כל הפרטים כנדרש באתר, ופרטי כרטיס זה ישמרו יחד עם פרטי כרטיס האשראי הקיימים באתר. 
 2. על אף האמור לעיל מיכל אמה שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים מיוחדים ללקוחות שתבחר לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי.
 3. תנאי האשראי יהיו בהתאם לתנאים שיהיו נהוגים בחנויות חברת מיכל אמה בעת מועד האספקה.

 

שעות פעילות מיכל אמה

 1. הקלדה של הזמנה באתר מיכל אמה אפשרית בכל שעות היממה, למעט אם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת. מועדי וזמני האספקה של ההזמנה, כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה להלן. באתר האינטרנט מוצגים מועדי האספקה הזמינים למשלוח בהתאם לאזור מגוריכם ובכפוף לאזורי השירות של מיכל אמה. בביצוע הזמנה טלפונית, ניתן לקבל את מועדי האספקה לבית הלקוח, משרות הלקוחות. 
 2. הזמנה ו/או שינוי הזמנה ו/או ביטול הזמנה באמצעות הטלפון אפשרית בשעות פעילות מוקד שרות הלקוחות בלבד. שעות הפעילות יעודכנו מעת לעת על פי שיקול דעתה של מיכל אמה  ללא צורך במתן הודעה מוקדמת, ויפורסמו באתר. שינוי בהזמנה לאותו היום ניתן לבצע בימים א’ – ה’ עד השעה 15:00. ניתן לעדכן באמצעות כתובת המייל: info@michalemma.com
 3. שעות הפעילות של מוקד שרות לקוחות הינן כדלקמן: ימים א’ – ה’ : 00:15 – 09:00 (מתשע בבוקר ועד שלוש ללא ערבי חג ומועדי ישראל).
 4. על אף האמור בכל מקום בתקנון זה, מובהר בזאת כי ייתכן ויחולו שינויים/חריגות במועדי האספקה וכן במועדי שעות הפעילות של מוקד שירות הלקוח מיכל אמה אינה מחויבת למועדים אלה.


דמי משלוח

 1. לרשות הלקוח מספר דרכים לבצע הזמנה: קניה טלפונית באמצעות מוקד שרות הלקוחות ו/או באמצעות הזמנה שליחת הזמנה דרך אתר הקניות www.michalemma.com ו/או דרך שליחת מייל למייל info@michalemma.com.
 2. בנוסף למחירי המוצרים יחויב הלקוח בדמי משלוח כפי המופיע במדיניות המשלוחים. מיכל אמה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי המשלוח מעת לעת ועל פי שיקול דעתה ואינה מתחייבת להודיע מראש על השינוי. 


אספקה 

 1. החברה תדאג לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת בישראל שהקלדת בעת ביצוע הרכישה. החברה תפעל כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף הפעולה של המוצרים. החברה מתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו.
 2. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית החברה תהיה רשאית להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש.
 3. החברה לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם של החברה לרבות שביתות, השבתות וכיוצ”ב.
 4. מיכל אמה תשתדל לספק את כל המוצרים בהזמנה, אולם לא תמיד יהיו כל המוצרים זמינים לביצוע משלוח בזמן סביר. לכן, מיכל אמה אינה מתחייבת לספק את כל המוצרים בהזמנה בין אם צוין כי הם במלאי ובין אם לאו וללקוח לא תהיינה טענות כלשהן כלפי מיכל אמה בגין אי אספקת מוצר כלשהו מההזמנה. מיכל אמה תספק ללקוח רק את המוצרים שנמצאים במלאי בעת הכנת המשלוח, או תחליפים בתאום עם הלקוח ככל שהלקוח יבקש ויסכים לזאת. 
 5. מיכל אמה לא תגבה, במסגרת ההזמנה, את מחיר המוצר/ים שלא יסופק/ו בהתאם לאמור לעיל או תספק זיכוי במידה ויחסר פריט והלקוח לא יהיה מעוניין בפריט חלופי.
 6. זמני אספקה: המשלוח יהיה מוכן בין 1-3 ימים ויועבר לחברת המשלוחים המתחייבת לאספקה עד 7 ימי עסקים.
 7. במידה והלקוח לא יוכל לקבל את המשלוח והוא מסכים שהמוצרים יושארו בארון ליד הדלת,  האחריות הבלעדית הנובעת מהשארת מוצרים בארון ליד הדלת או אצל שכן, כאמור לעיל, תהא של הלקוח. 
 8. לקוח מוזמן לאסוף את הזמנתו ללא תשלום בכתובת איסוף שתימסר במעמד ביצוע ההזמנה הלקוח יקבל מייל אישור כשההזמנה תהיה מוכנה לאיסוף זמני האיסוף הוא לפי שעות פעילות משרדי החברה.


החזרת מוצרים וביטול עסקה

 1. על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולערוך השוואה הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לו בעת האספקה. 
 2. במקרה שתתגלה אי התאמה של המוצרים בעקבות הבדיקה הנ”ל או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון מצד הלקוח לעניין המוצרים המסופקים, על הלקוח להודיע על כך, לכתובת המייל info@michalemma.com בתוך 24 שעות לאחר מועד האספקה. שירות הלקוחות יתאם עם הלקוח את ההשלמה/ההחלפה/ההחזרה של המוצר/ים ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי של הלקוח, לפי העניין וככל שמתחייב על פי כל דין.
 3. החלפה מוצר – יש לשלוח את הפריטים שהוזמנו תוך 14 יום מקבלתם. החזרת מוצר – תוך 4 ימים מקבלתם. הזמנים מתייחסים למועד המשלוח ולא למועד קבלת במשרדי החברה.
 4. החזרת מוצר למשרדי החברה יעשו כשהפריטים  באריזתם המקורית, כאשר התווית מחוברת ולא נעשה שימוש ו/או פגם ו/או נזק.
 5. במקרה של ביטול עסקה, יזוכה המזמין אך ורק לאחר קבלת הפריטים במשרדי החברה, הזיכוי יועבר לכרטיס האשראי בו בוצעה ההזמנה תוך קיזוז 10 ₪ דמי ביטול הנגבים על ידי חברת האשראי. במקרה של קנייה בפאיפאל הזיכוי יועבר לחשבון הפאיפאל ללא גביית עמלות. דמי המשלוח במידה והיו לא יזוכו.

 

 מבצעים

 1. הנהלת האתר רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. הנהלת האתר רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך. לא יחולו באתר כפל מבצעים למעט אם נאמר במפורש אחרת
 2. המבצעים הנערכים ב-מיכל אמה הנם במסגרת מכירות מיכל אמה בלבד.
 3. במידה ומיכל אמה תחליט לקיים מבצע כלשהו במסגרת אתר האינטרנט אזי המבצע יהיה בתוקף עד למועד האחרון של המבצע ו/או עד לגמר המלאי (לפי המועד המוקדם מבניהם), והכל בכפוף לתנאי ו/או לתקנון המבצע הרלוונטי 


ביטול / שינוי הזמנה

 1.  ביטול/שינוי ההזמנה יכול להתבצע באמצעות שירות הלקוחות הטלפוני, או באמצעות המייל .
 2. יודגש כי זכות הלקוח להחזרת מוצר וזכות הלקוח לביטול הרכישה תהיינה אך ורק בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981, הוראות חוק המכר, , והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ”ו – 1986, ו/או בכפוף למדיניות מיכל אמה שתהא מעת לעת. 

 

רכישה טלפונית 

 1.  ביצוע הזמנה ורכישה על ידי הלקוח ב-מיכל אמה יכולה להתבצע הן באמצעות תקשורת האינטרנט, והן באמצעות תקשורת טלפונית בין הלקוח למיכל אמה למען הסר ספק יובהר כי האמור בתקנון זה בדבר רכישה באמצעות האינטרנט, יחול בשינויים המחויבים גם על הזמנה טלפונית באמצעות שרות הלקוחות


אחריות

 1.  מיכל אמה אינה אחראית לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן: “נזק מכל סוג שהוא”) שייגרם ללקוח ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת ב-מיכל אמה ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג’ כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו.
 2. החברה אינה אחראית לשימוש שיעשה הלקוח שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה לרבות ביצוע כביסה ו/או כל שימוש אחר בבגדים או באביזרים הנמכרים באמצעות האתר.
 3. נפלה טעות קולמוס בתיאור הבגד, לא יחייב הדבר את החברה ו/או את הנהלת האתר.
 4. הנהלת האתר לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני. 
 5. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא מיכל אמה בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי הלקוח. 


החוק החל והתניית שיפוט

 1. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבית המשפט בת”א-יפו.


פרטיות

 1. החברה אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשבים שלה.
 2. החברה נוקטת במיטב אמצעי הזהירות המקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה. העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בפרוטוקול מאובטח SSL.
 3. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר אל חברת האשראי נעשית באופן מוצפן בפרוטוקול SSL. במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכח עליון, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שמוש שלא בהרשאה. החברה מתחייבת לא לעשות שמוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה והעברת אינפורמציה ללקוח.
 4.  בכפוף לאמור בסעיף 4 דלעיל, החברה מתחייבת שלא להעביר את פרטי הלקוחות לגורם שלישי (מלבד חברות האשראי) ללא אישורם.
   

זכויות יוצרים 

 1. הקניין הרוחני מיכל אמה בכלל זה זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר ו/או המדגמים ו/או הפטנטים וכיוצא באלה זכויות באתר, לרבות עיצוב האתר, התוכנות, היישומים, הקבצים הגרפיים, הטקסטים, התמונות, הטכנולוגיות, התהליכים, התכנים, האייקונים, קוד המחשב וכל חומר אחר הכלול באתר (“תכולת האתר”), הינם בבעלות מלאה ובלעדית של מיכל אמה, או של צדדים שלישיים שמיכל אמה קיבלה מהם רישיון שימוש כדין
 2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב בגדים, תמונות הבגדים וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותה של החברה מראש ובכתב.
 3. מיכל אמה שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה. 
 4. השמות מיכל אמה ושם הדומיין של האתר, לרבות כל סימני המסחר של מיכל אמה הם בבעלות מלאה ובלעדית שלה  ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בהם. 
 5. האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי, והשימוש בהם מוגבל אך ורק למטרות מכירת וקניית המוצרים באמצעותם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב מ-מיכל אמה. 
 6.  

קטגוריות מוצרים

קישורים נוספים

הרשמי לניוזלטר שלנו ותהני מ10% הנחה לרכישה הראשונה באתר, בנוסף למתנת יום הולדת והטבות מיוחדות לחברות המועדון!

עגלת הקניות
Sign in

No account yet?

התחילי לכתוב לקבלת תוצאות חיפוש מתאימות.

מדריך מידות

מידההיקף מותן עם גומיהיקף ירכייםעומק מפשעהאורך מכנסרוחב חגורההיקף מכנס במכפלת
17011228112530
2741183093534